Besturen

Burgerdemocratie


Je straat, je wijk, de stad waar je woont, vormen je thuis, de plek waar je elke dag leeft en beleeft. De veranderingen die daar plaatsvinden en de manier waarop deze veranderingen tot stand komen, hebben een directe invloed op je dagelijkse levenskwaliteit. Als burger is het van essentieel belang dat je daadwerkelijk betrokken bent bij de ontwikkeling van je stad, want alleen dan kan je je er echt thuis voelen.

Wij geloven in de kracht van gemeenschap en participatie. Daarom streven wij ernaar om de stem van de inwoners te versterken en een platform te bieden waar zij gehoord kunnen worden. Dit doen we door de verschillende adviesraden te versterken en door het oprichten van Burgerraden. Deze initiatieven stellen inwoners in staat om hun inzichten en zorgen te delen, en om bij te dragen aan de vormgeving van onze stad.

Wanneer het tijd is om nieuwe projecten te lanceren, geven wij de voorkeur aan initiatieven die gedragen worden door de gemeenschap. We willen praktische projecten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften en prioriteiten van de Mortselaars. Een van onze belangrijkste focuspunten ligt op het behouden en verbeteren van onze open ruimtes. Deze groene gebieden zijn van onschatbare waarde voor ontspanning, sociale interactie en het behoud van onze natuurlijke omgeving.

Samen met jou, als actieve en betrokken burgers, willen we de toekomst van Mortsel vormgeven op een manier die recht doet aan de wensen en behoeften van onze gemeenschap. Laten we samenwerken aan een stad waarin iedereen zich gehoord voelt, waar initiatieven gedragen worden door de inwoners, en waar open ruimtes bloeien als oases van rust en samenzijn. Samen maken we Mortsel tot een thuis voor ons allemaal.

Communicatie


Transparantie en betrokkenheid zijn essentieel om burgers in staat te stellen actief deel te nemen aan de ontwikkeling van hun stad. Het is van groot belang dat de inwoners weten hoe hun stad ervoor staat en welke beslissingen worden genomen.

Aan de hand van budgettransparantie willen we jaarlijks begrotingsrapporten opstellen die gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle burgers. Deze rapporten zullen duidelijk laten zien waar de budgetten aan worden besteed en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Via een gebruiksvriendelijk Online Portaal willen we alle relevante informatie over stadszaken beschikbaar stellen. Hier kan je informatie vinden over geplande werken, evenementen, budgetten en beleidsbeslissingen. Dit portaal zal regelmatig worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de informatie up-to-date is.

We willen openbare bijeenkomsten organiseren waarin burgers de kans krijgen om vragen te stellen, zorgen te uiten en suggesties te doen met betrekking tot stadszaken.

We begrijpen dat niet iedereen toegang heeft tot digitale kanalen, daarom zullen we zorgen voor gedrukte communicatie, zoals nieuwsbrieven en informatiebrochures, zodat alle burgers op de hoogte kunnen blijven.

We willen een uitgebreide evenementenkalender opstellen en deze zowel online als in gedrukte vorm beschikbaar stellen. Hierin kan je zien wanneer en waar evenementen en festiviteiten plaatsvinden, zodat je kan deelnemen en genieten van wat onze stad te bieden heeft.

Door deze benaderingen te omarmen, willen we ervoor zorgen dat elke burger van Mortsel gemakkelijk toegang heeft tot informatie over de stad en actief betrokken kan zijn bij het vormgeven van haar toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat onze stad transparant, inclusief en participatief is.

Toekomstgericht personeelsplan


De competenties die nodig zijn voor een eigentijdse en klantgerichte dienstverlening aan de burger, evolueren. Als stad moeten we daarom zorgen voor gerichte rekruteringen, tijdig investeren in opleiding en ontwikkeling en een mensgericht leiderschap zodat personeelsleden de nieuwe uitdagingen aankunnen.