Leven en welzijn

Betaalbaar en aangenaam wonen


Als politieke partij in Mortsel streven wij ernaar om de levenskwaliteit van onze gemeenschap te versterken en te beschermen. Dit doen we door concrete stappen te zetten die de toekomst van onze stad vormgeven.

Een van onze belangrijkste doelen is het aanpakken van huisjesmelkers. We begrijpen dat huisvesting een essentieel onderdeel is van ieders leven en dat het recht op fatsoenlijke en betaalbare huisvesting niet mag worden geschonden. Daarom zetten we ons in om huisjesmelkers aan te pakken, zodat elke inwoner van Mortsel kan genieten van een veilige en comfortabele woonomgeving.

Daarnaast koesteren we het idee van een stad waar mensen van alle leeftijden en achtergronden zich thuis voelen. Daarom faciliteren we de ontwikkeling van een gezonde mix van woningtypes. We ondersteunen niet alleen sociale woningen, maar ook kangoeroewoningen en assistentiewoningen. Op die manier willen we zorgen voor een diverse en inclusieve woonomgeving waar iedereen zich welkom voelt.

Ten slotte geloven we sterk in het belang van open ruimte in onze stad. We begrijpen dat groene zones en kwalitatieve open ruimtes essentieel zijn voor het welzijn van onze inwoners. Daarom zorgen we ervoor dat er voldoende kwalitatieve open ruimte beschikbaar is, zodat onze stad een plek blijft waar mensen kunnen ontspannen, samenkomen en genieten van de natuur.

Samen met u, als betrokken burgers van Mortsel, willen we blijven bouwen aan een stad die voor iedereen toegankelijk is, waar wonen een recht is en waar de schoonheid van open ruimte behouden blijft. Samen maken we Mortsel sterker, rechtvaardiger en leefbaarder voor alle generaties.

Zorg en gezondheid


In onze voortdurende inzet om Mortsel te laten bloeien als een stad die haar inwoners omarmt, blijven we ons inzetten voor diverse aspecten die de levenskwaliteit verhogen en de inclusiviteit vergroten.

Een van onze prioriteiten is het aanbieden van voldoende sociale restaurants. We begrijpen dat samenkomen en genieten van een maaltijd een cruciaal sociaal gebeuren is. Daarom zetten we ons in om toegankelijke eetgelegenheden te creëren waar iedereen welkom is, ongeacht hun achtergrond of financiële situatie. Deze sociale restaurants bieden niet alleen voedzame maaltijden, maar ook een warme en gastvrije omgeving waar gemeenschappen kunnen gedijen.

Daarnaast omarmen we het concept van complete inclusiviteit in onze stad. We streven ernaar om Mortsel een plek te maken waar iedereen, inclusief de LGBTQI+-gemeenschap, zich volledig geaccepteerd en gerespecteerd voelt. Gelijke rechten en gelijke kansen zijn voor ons van het grootste belang, en we zullen blijven werken aan beleid en initiatieven die de diversiteit van onze stad vieren en ondersteunen.

Ook dierenwelzijn staat hoog op onze agenda. Wij begrijpen dat de zorg voor onze trouwe metgezellen van vitaal belang is voor het creëren van een compassievolle samenleving. We zullen ons blijven inzetten voor initiatieven die het welzijn van dieren bevorderen en ervoor zorgen dat Mortsel een stad is waar alle wezens met respect en mededogen worden behandeld.

Samen met u, als betrokken burgers van Mortsel, werken we aan een stad die floreert dankzij sociale verbondenheid, inclusiviteit en zorg voor alle levende wezens. Laten we samen blijven streven naar een Mortsel waarin iedereen kan gedijen en waarin niemand wordt buitengesloten, ongeacht wie ze zijn. Samen maken we Mortsel een stad waarin we trots kunnen zijn om te leven.

Veiligheid


In onze voortdurende inspanningen om Mortsel veiliger en schoner te maken, zetten we ons vastberaden in om twee belangrijke problemen aan te pakken: sluikstorten en diefstallen.

Sluikstorten is niet alleen een aantasting van onze omgeving, maar het ondermijnt ook het gevoel van gemeenschap en respect voor onze stad. Daarom werken we aan strenge maatregelen om sluikstorten tegen te gaan. We willen onze stad schoon en aantrekkelijk houden voor alle inwoners en bezoekers, en we zullen niet tolereren dat deze waardevolle ruimtes worden misbruikt. Samen met u, als betrokken burgers, zullen we campagnes opzetten om bewustzijn te vergroten en ervoor te zorgen dat overtreders verantwoordelijk worden gehouden.

Daarnaast begrijpen we dat diefstallen een bedreiging vormen voor de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap. We zullen blijven samenwerken met de lokale autoriteiten en de politie om diefstallen te voorkomen en aan te pakken. Onze stad moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt, en we zullen er alles aan doen om dit te waarborgen.

Samen met u, als waakzame burgers van Mortsel, werken we aan een stad waarin we niet alleen trots kunnen zijn op haar schoonheid en diversiteit, maar ook op haar veiligheid en integriteit. Samen zullen we deze uitdagingen overwinnen en Mortsel een nog betere plek maken om te leven.