Economie

Auto voorzieningen


In Mortsel willen we zorgen voor betaalbaar parkeren en voldoende laadstations voor elektrische voertuigen. We begrijpen dat mobiliteit van cruciaal belang is voor onze inwoners en bezoekers, en we willen ervoor zorgen dat parkeerfaciliteiten toegankelijk zijn voor iedereen.

Daarnaast zien we de groeiende behoefte aan elektrische voertuigen als een kans om duurzame mobiliteit te bevorderen. We willen investeren in de installaties van laadstations in onze stad, zodat eigenaren van elektrische voertuigen gemakkelijk kunnen laden en onze stad kan bijdragen aan een schonere omgeving.

Samen werken we aan een Mortsel waar mobiliteit betaalbaar, toegankelijk en milieuvriendelijk is voor iedereen.

Gemeente- en stadsplein


In Mortsel hebben we twee prachtige locaties, het Gemeenteplein en het Stadsplein, die het kloppende hart van onze stad vormen. We zijn vastbesloten om deze pleinen te opwaarderen en ze tot bruisende centra te maken voor ontmoetingen, cultuur en gemeenschapsleven.

Ons doel is om deze pleinen te transformeren tot levendige ruimtes waar mensen graag samenkomen. Dit omvat de herinrichting van de openbare ruimte, de aanleg van aantrekkelijke groenvoorzieningen en het creëren van ruimte voor culturele evenementen en festiviteiten.

We willen het Gemeenteplein en het Stadsplein omvormen tot plekken waar de identiteit van onze stad tot uiting komt, waar bewoners trots op kunnen zijn en waar bezoekers zich welkom voelen. Samen zullen we deze pleinen nieuw leven inblazen en Mortsel nog aantrekkelijker maken voor iedereen.

Fort IV


Het Fort IV is een historische schat in Mortsel en biedt talloze mogelijkheden voor een optimale invulling. Als stad streven we ernaar om dit prachtige erfgoed op een verantwoorde en aantrekkelijke manier te benutten.

Ons doel is om Fort IV om te vormen tot een levendig centrum van cultuur, recreatie en natuurbeleving. Dit omvat het behoud en de restauratie van historische gebouwen, de ontwikkeling van groene zones voor ontspanning, en het organiseren van culturele evenementen en activiteiten die onze gemeenschap verrijken.

We nodigen ook onze inwoners uit om mee te denken en ideeën aan te dragen voor de toekomst van Fort IV, zodat het fort een plek wordt waar iedereen van kan genieten. Samen zullen we dit bijzondere stukje erfgoed optimaal benutten en het laten schitteren als een waar juweel in de stad Mortsel.