Mobiliteit

Vlot verkeer


In het hart van Mortsel willen we een leefbare en veilige omgeving creëren voor onze inwoners. Daarom zetten we ons in om vrachtwagens zoveel mogelijk te weren uit het centrum van onze stad. Dit initiatief is niet alleen gericht op het verminderen van verkeerscongestie, maar ook op het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de verkeersveiligheid en het bevorderen van een meer aangename leefomgeving. Samen werken we aan een Mortsel waarin de belangen en het welzijn van onze gemeenschap centraal staan, terwijl we de nodige maatregelen nemen om het centrum leefbaarder te maken.

Gangbare wegen


In Mortsel begrijpen we de frustratie die verkeersopstoppingen en verslechterde bestrating kunnen veroorzaken. Daarom zetten we ons in voor maatregelen om files te verminderen en onze straten te herstellen. We streven naar een stad waar verkeer vlotter kan bewegen en waar onze wegen in goede staat verkeren. Door te investeren in slimme mobiliteitsoplossingen en het herstel van onze bestrating, willen we de levenskwaliteit van onze inwoners verbeteren. Laten we samenwerken aan een Mortsel waarin verkeer soepel verloopt en onze straten weer comfortabel en veilig zijn.

Fietsinfrastructuur 


In Mortsel erkennen we de groeiende behoefte aan duurzaam vervoer, met name fietsen. Daarom zetten we ons vastberaden in om onze fietsinfrastructuur te optimaliseren, inclusief het bieden van veilige en handige fietsstallingen.

We willen onze stad aantrekkelijker maken voor fietsers door de aanleg van goed onderhouden fietspaden en het creëren van veilige fietsroutes. Daarnaast zullen we investeren in moderne fietsstallingen op strategische locaties in de stad, zodat fietsers hun fietsen gemakkelijk en veilig kunnen parkeren.

Met deze maatregelen willen we de voordelen van fietsen bevorderen, zoals schone lucht, gezondheid en efficiëntie, en tegelijkertijd de mobiliteit in onze stad verbeteren. Samen werken we aan een Mortsel waar fietsen een aantrekkelijke en praktische vervoerskeuze is voor iedereen.