Een bruisend Mortsel

Een bruisend Mortsel

Mortsel is een stad. Die titel kregen we omdat Mortsel een centrum-functie had. Willen we die titel blijven waarmaken moeten we constant initiatieven nemen!

Economie

Ons handelscentrum is er de laatste jaren sterk op achteruit gegaan. Meer en meer klassieke zaken hebben de deuren gesloten en hoewel er zeker enkele leuke nieuwe initiatieven zijn genomen zien we globaal gezien toch meer kappers, interimkantoren en massagesalons in het straatbeeld verschijnen.

We willen dat Mortsel terug meer als winkelstad wordt geprofileerd: Zowel Mortsel Dorp als de Statielei, Antwerpsestraat en hun zijstraten hebben nood aan een nieuwe dynamiek zodat het voor (jonge) gemotiveerde ondernemers opnieuw aantrekkelijk wordt om zich met kwalitatieve winkels in Mortsel te vestigen.

Een echte stadsmanager die voeling en kennis van zaken heeft en strategisch kan meedenken staat centraal in dit verhaal. Verder moeten we ook ons licht opsteken bij andere centrumsteden die voor eenzelfde uitdaging hebben gestaan.

Onze wijkwinkels verdienen de volle aandacht. Samen met de handelaars kunnen we ervoor zorgen dat mensen meer lokaal kopen.

De braderij en jaarmarkt zijn toe aan een “make-over”. Maak van deze evenementen terug bruisende feesten waar Mortselaars dagenlang kunnen samenkomen.

Wanneer mensen zelf met ideeën komen moeten die actief ondersteund worden door een meedenkend evenementen-ambtenaar. Hierdoor verlagen we de drempel en zal het aantal initiatieven van en voor de Mortselaars toenemen.

Wekelijkse markt op woensdag

Sport en Cultuur

Fort IV

Het verenigingsleven en de jeugdbewegingen moeten optimaal ondersteund blijven. Lidgelden moeten betaalbaar zijn zodat iedereen de kans krijgt om zijn/haar sociaal netwerk uit te breiden.

Samen met de sportclubs proberen we de Mortselaar nog meer in beweging te krijgen.

Verder hebben we enkele prachtige locaties met onder andere het Mark Liebrecht Centrum, De Dieseghemhoeve en Fort IV. Deze spelen een centrale rol in het positioneren van Mortsel als Cultuur-stad.

We willen meer ‘grote namen’ op de affiches in Mortsel. Op die manier kunnen we de Mortselaar de kans geven om dicht bij huis naar zo’n optreden/tentoonstelling te gaan, maar tegelijkertijd kunnen we ook mensen van buitenaf hierdoor naar onze stad halen om ze zo Mortsel op een andere manier te laten ontdekken.

Meer kunst in het straatbeeld. Zo denken we aan een poëziemuur, een standbeeld, sculpturen in het fort, ….. Een museum waar o.a. het archief van MHK kan ondergebracht worden.

Veiligheid

Wijkagenten moeten beter bereikbaar zijn als aanspreekpunt. De BIN’s moeten geoptimaliseerd worden zodat deze nog beter resultaat geven. Elke vorm van criminaliteit in Mortsel moet maximaal worden uitgebannen.

Geen overvloed aan camera’s, maar wel daar waar er pijnpunten zijn (bijv. op plaatsen waar het ’s nachts gevaarlijk kan zijn of aan fietsenparkings). Door sensibiliseringsacties moeten we de fietsendiefstallen trouwens zien te herleiden tot een absoluut minimum!

Geweld tegen hulpverleners, stadsmedewerkers, politie en leerkrachten

kan niet door de beugel en mag daarom zwaarder bestraft worden.

Hoofdgebouw politiezone Minos

Zorg

Meerminne

Elke Mortselaar zou zich moeten kunnen thuis voelen in onze stad.

Jong of oud, arm of rijk, Belg of niet-Belg,….  Wanneer je in onze stad woont, hoor je er bij. Wij willen niemand uitsluiten.

Niemand slaapt op straat – iedereen heeft recht op basisbehoeften.

Huisvesting, kinderopvang, werkbegeleiding, juiste scholing, bemiddeling waar nodig, … Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe we concreet Mortselaars op een rechtvaardige manier kunnen helpen.

Inburgering loont en moet aanzien worden als een investering die op termijn zal renderen.

Elke Mortselaar moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en daar waar nodig en mogelijk moet ons lokaal bestuur hulp kunnen aanbieden.

Een leefbaar Mortsel – Openbare ruimte

Een leefbaar Mortsel

Mortsel is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Vlaanderen en ligt op een knooppunt tussen Antwerpen, Mechelen en Lier en daarbij ook nog eens op de as tussen de E313 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk.

Teneinde de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners te waarborgen moeten er belangrijke beslissingen genomen worden.

Mobiliteit

In samenwerking met de buurtgemeenten, moeten we alle mogelijkheden onderzoeken om het doorgaand verkeer uit onze straten te weren.

Voor verplaatsingen onder de 5 km willen we er alles aan doen om iedereen zo veel mogelijk de overstap te laten maken richting fiets- of voetpad. Meer “rustplekjes”

We vinden het tevens essentieel dat er een inventaris wordt aangelegd van zowel de wegen als de voet- en fietspaden die kunnen geoptimaliseerd worden.

Met prioriteit denken we dan aan gebruiksgemak voor onze mindervaliden, goed zichtbare en verlichte oversteekplaatsen, conflictvrije kruispunten en slimme verkeerslichten.

Uiteraard moeten we hier degelijke (indien nodig grotere) budgetten tegenover stellen.

Tram7

Fauna en Flora

De geringe open ruimte die onze stad nog heeft, moet gevrijwaard blijven.

Duurzaamheid/vergroening van de stadskern – onderhoud fort 4, parken, zitbanken en speeltuinen.

Inzetten op dierenwelzijn: onderhoud hondenweien: voldoende verlichting – water voorzien.

Klimaatneutraliteit moet voorop staan bij toekomstige stedenbouwkundige ingrepen.

Wanneer een locatie een herbestemming krijgt, moet dit op een kwaliteitsvolle manier worden ingevuld met oog voor het milieu, energiebesparend zijn en in harmonie met de onmiddellijke omgeving.

De properste stad van Vlaanderen

Een proper Mortsel krijgt onmiddellijk een andere, positievere uitstraling.

Onze buurtboeners leveren schitterend werk, maar jammer genoeg volstaat dit nog niet. Naast onze vrijwilligers moet er worden ingezet op stadsteams die op regelmatige basis de straten proper houden. Bij vervuilde plaatsen die onder privé-domein vallen én publiek toegankelijk zijn, moet er met die eigenaars in dialoog worden gegaan en ingegrepen worden, zodat ook deze plekken mooi en proper blijven.

We willen meer vuilbakjes en de glascontainers moeten frequenter worden leeg gemaakt. Verder willen we werken met smartbins die aangeven wanneer volle vuilbakken geledigd moeten worden!

Onkruid en kauwgom vaker verwijderen, ongedierte aanpakken en harder optreden tegen sluikstorten. Naast sensibiliseren en verwittigen moeten we waar nodig meer beboeten.

Propere stad

Een transparant Mortsel

Een transparant Mortsel

De gemeenteraad neemt beslissingen die een impact hebben op onze onmiddellijke omgeving en onze dagdagelijkse realiteit. Het is dan ook niet meer dan normaal dat het stadsbestuur je als Mortselaar tijdig informeert over hoe je stad in de komende periode zal evolueren, welke problemen er aangepakt worden en op welke manier.

Een open en transparante communicatie ligt dan ook aan de basis van een goede relatie tussen burger en bestuur.

Of het nu gaat over de communicatie over de werken in je buurt of over het globale overzicht van wat de stad nu met je belastinggeld doet, elke burger moet deze informatie kunnen terugvinden. Als burger weet je dat een budget beheren, inhoudt dat je keuzes moet maken, meer transparantie over de motivatie van de gemaakte keuzes is hierbij een must.

Om burgers bij het bestuur van de stad te betrekken, moet communicatie ook in twee richtingen gaan:

  1. Waardevolle ideeën, verbetervoorstellen en feedback bij projectplannen moeten via wijkwerking en infomomenten hun weg kunnen vinden naar het bestuur en daar de aandacht krijgen die ze verdienen. Reële inspraak in de Mortselse projecten is essentieel.
  2. Mortsel financieel gezond houden en toch positieve projecten uitwerken, voor ons moet het zeker kunnen. Pro-mortsel wil burgers daarom de kans geven om zelf een verbeterproject voor te stellen, te kiezen en mee uit te werken.

Covid-19

Hoewel we er van overtuigd zijn dat het stadsbestuur tijdens deze crisis er alles aan doet om kort op de bal te spelen, komt dit door een onvolledige communicatie momenteel niet zo over bij de Mortselaar.

De burgemeester zou nu, meer dan ooit, alle communicatiemiddelen moeten inzetten om alle Mortselaars te bereiken.